Tag: กฟผ.

Community

ไขข้อข้องใจ “ทำไมไม่ต้องเทพาก็ได้?”

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทย พ.ศ.2557-2579 (PDP2015) กำหนดให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ 2 โรง เป็นเหตุให้ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต้องกลายเป็นผู้แบกรับความหวังด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เหตุผลมากมายชี้มาว่าต้องเป็นเทพา แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเหตุผลที่บอกว่า “ไม่ต้องเทพาก็ได้”

Community

ชำแหละ PDP2015 แผนเจ้าปัญหาที่กุมชะตาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ท่ามกลางความขัดแย้งของปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดหลายครั้งคือ “ความมั่นคงทางพลังงาน” ไม่ว่าจะในประเด็นไฟฟ้าไม่พอจริงหรือไม่ ประเทศไทยต้องการไฟฟ้าอีกเท่าไร และใครต้องเป็นผู้รับโชคได้โรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่ใกล้บ้าน แท้จริงแล้วนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือ แผน PDP2015  นิสิตนักศึกษาจะพาไปไขข้อสงสัย คลายข้อข้องใจเพื่อให้เรารู้เท่ากันว่าอะไรคือ PDP2015

Community

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ตัวแปรที่ยังถูกมองข้ามในโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

งานวิจัยของกรีนพีซเรื่อง “ต้นทุนชีวิต: โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย” เมื่อปี 2558 ซึ่งนำผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ ที่ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพของคนในอินโดนีเซียมาวิเคราะห์กับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และมาบตาพุด พบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตประมาณ 1,550 คนต่อปี และอาจพุ่งสูงถึง 5,300 คนต่อปีหากยังมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป งานวิจัยพบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารพิษ ต่อไปนี้ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมลContinue Reading