Tag: กล้วยแขก

Community

ใครใคร่ค้า “กล้วยแขก” ค้า: การแข่งขัน จรรยาบรรณ และสันติภาพ

หิวกล้วยแขกเมื่อไหร่ก็แวะมา…นางเลิ้ง ร่วมล้วงลึกไปกับซิกเนเจอร์เด่นในย่านดัง ที่เบื้องหลังเต็มไปด้วยการแข่งขัน จรรยาบรรณ และสันติภาพ