Tag: #การตลาด #โฆษณา

Gender

LGBT MARKETING : เมื่อโฆษณาไม่ได้เป็นแค่การตลาด แต่คือความเข้าใจ

เมื่อ LGBT กลายเป็นอีกหนึ่งกำลังซื้อใหญ่ของสังคม การทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่ม LGBT ในปัจจุบัน เหมาะสมแล้วจริงหรือ