Tag: การเหยียดเพศ

Gender

โลกยุคใหม่ที่ผู้ชายกลายเป็นวัตถุ

เราเชื่อว่าประชากรไทยจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับภาพผู้หญิงที่เป็นรองผู้ชายอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องนอกบ้านอย่างตำแหน่งการงาน เรื่องในบ้านที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ไปจนถึงเรื่อง “บนเตียง” ที่เพศชายสามารถพูดถึงได้ แต่กลับเป็นเรื่องต้องห้ามของกุลสตรีไปเสียอย่างนั้น