Tag: ทรัพย์สินทางปัญญา

News Social Issue

ภาพวาดออนไลน์ถูกก๊อป นักวิชาการชี้ต้นเหตุ รัฐไม่เข้าใจคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา

นักวาดเผย ถูกนำภาพวาดไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต นักวิชาการเปิดประเด็นเหตุมาจากรัฐล้าหลัง ไม่เข้าใจคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และคนไทยไร้จิตสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์