Tag: นางเลิ้ง

Community

ทั้งชีวิต…ให้ทรัพย์สินฯ ดูแล

แม้ชาวนางเลิ้งจะปักหลักอยู่อาศัยในพื้นที่นี้มากว่า 100 ปี แต่ด้วยกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินไม่ได้เป็นของตนเอง ชาวชุมชนจึงเผยความกังวลใจฝากถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้