Tag: นิสิตนักศึกษา

Education Top Stories

ความยินดีที่ถูกตีกรอบบนป้ายไวนิล

เมื่อป้ายแสดงความยินดีที่แขวนอยู่หน้าโรงเรียนเป็นพื้นที่สำหรับบางความสำเร็จ ความสามารถด้านอื่นๆของนักเรียนจึงถูกลดคุณค่าลง นำไปสู่คำถามถึงโรงเรียนว่าเหตุใดยังคงใช้ป้ายในการแสดงความยินดี

Art & Culture Top Stories

“แปลเถื่อน” ไฉนจึงทำลายวงการมังงะ

ในกลุ่มผู้บริโภคยังมีการถกเถียงกันถึงความชอบธรรมในการเสพผลงานมังงะผิดลิขสิทธิ์อยู่ หากมองไปเกินกว่าความสะดวกสบาย มีใครได้รับผลกระทบบ้างจากมังงะแปลเถื่อน

Health Social Issue

ศิลปะบำบัดในเรือนจำ : กระบวนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้ต้องขังก่อนคืนสู่สังคม

มองคุกผ่านทัศนะของผู้ต้องขัง รวมถึงอดีตผู้ต้องขังอย่าง อร ชายชุดดำ และ ไผ่ ดาวดิน พร้อมวิธีเยียวยาจิตใจให้ผู้ต้องขังด้วยศิลปะบำบัดโดยกลุ่มของขวัญจากผู้หญิงหลังกำแพง