Tag: #นิสิตนักศึกษา

Social Issue

MINESWEEPER เมื่อไหร่ทางเท้าไทยจะไม่ใช่การเล่นเกมเหยียบกับระเบิด

ปัญหาทางเท้าชำรุดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากโครงสร้างเท่านั้น
แต่การที่ประชาชนใช้ทางเท้าอย่างผิดวิธี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางเท้าชำรุดก่อนเวลากันควรเช่นกัน