Tag: วัด

Art & Culture Community Interview Lifestyle Top Stories Travel

พระนครในวันเก่าจากเรื่องเล่าของชาวจีนสยาม

ภาพในวันวานดลบันดาลให้ “นิสิตนักศึกษา” ออกตามหา “ความทรงจำ” ของผู้คนในเขต “พระนคร” ผ่านเรื่องเล่าที่ไม่ถูกบันทึกของคนในชุมชน