Tag: วารสารสนเทศ

Education Top Stories

เด็ก JR เขาเรียนอะไรกัน? มุมมองรุ่นพี่วารสารสนเทศต่อชีวิตนิสิตและวิถีคนทำสื่อ

“นิสิตนักศึกษา” ชวนศิษย์เก่า JR มาเล่าประสบการณ์จากการเรียนสาขาวารสารสนเทศ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และถ่ายทอดทัศนะต่อการทำงานสื่อ