Tag: สตรีทอาร์ต

Art & Culture Community

Street Art ศิลปะข้างถนน คุณค่าที่มากกว่าความสวยงาม

สตรีทอาร์ตตามผนังตึกเก่าในชุมชนตลาดน้อยไม่ได้เป็นเพียงศิลปะข้างถนนธรรมดา แต่แฝงไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน