Tag: เทใจให้เทพา

Community

อาชีพท้องถิ่นอยู่รอดหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ “รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จะมีผลกระทบต่ออาชีพของคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง

Environment

ทำไมต้องอดอาหาร? : เปิดใจแกนนำชาวเทพา ต้องชุมนุมอหิงสาเพื่อปกป้องบ้านและสิ่งแวดล้อม

พูดคุยกับดิเรก เหมนคร หนึ่งในผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าทำไมจึงยอมอดอาหาร และชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรหากโครงการฯ ยังเดินหน้าต่อ