Tag: โรงไฟฟ้าถ่านหิน

Community

อาชีพท้องถิ่นอยู่รอดหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ “รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จะมีผลกระทบต่ออาชีพของคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง

Community

เสียงชุมชนอยู่ตรงไหน…ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) ว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น สุภาภรณ์จึงเห็นว่าการพิจารณาโครงการต้องมีขั้นตอนที่พิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

Community

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ตัวแปรที่ยังถูกมองข้ามในโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

งานวิจัยของกรีนพีซเรื่อง “ต้นทุนชีวิต: โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย” เมื่อปี 2558 ซึ่งนำผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ ที่ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพของคนในอินโดนีเซียมาวิเคราะห์กับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และมาบตาพุด พบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตประมาณ 1,550 คนต่อปี และอาจพุ่งสูงถึง 5,300 คนต่อปีหากยังมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป งานวิจัยพบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารพิษ ต่อไปนี้ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมลContinue Reading

Environment

ทำไมต้องอดอาหาร? : เปิดใจแกนนำชาวเทพา ต้องชุมนุมอหิงสาเพื่อปกป้องบ้านและสิ่งแวดล้อม

พูดคุยกับดิเรก เหมนคร หนึ่งในผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าทำไมจึงยอมอดอาหาร และชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรหากโครงการฯ ยังเดินหน้าต่อ

News

ตัวแทนเครือข่ายไม่เอาโรงไฟฟ้ากระบี่-เทพาเข้าพบยูเอ็น ร่วมถกประเด็นผลกระทบ ย้ำต้องการเวทีพูดคุยหาทางออก

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพาเข้าพบองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือประเด็นผลกระทบระยะยาว ย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมจัดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางออก