Tag: ไฟป่า

Environment Top Stories

ชุมชนชาติพันธุ์สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่า ชี้ทางออกคือรัฐกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร

ชาติพันธุ์ 5 พื้นที่สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่าตามองค์ความรู้ของชุมชน แนะรัฐต้องไม่ผูกขาดการจัดการทรัพยากร มุ่งกระจายอำนาจและให้สิทธิชุมชนจัดการดูแลพื้นที่ตามความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

Community

ไฟป่าภาคเหนือ: เมื่อมาตรการภาครัฐ สวนทางกับวิถีชุมชน

ชาวปกาเกอะญอแห่ง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเล่าประสบการณ์การจัดการไฟและรับมือกับไฟป่า โต้ข้อกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุไฟป่าและวิกฤติฝุ่นควันในภาคเหนือ