Tag: 6ตุลา

News

6 ตุลาฯ และอนาคตของสังคมไทย: ขบวนการนักศึกษากับการต่อสู้เพื่อความจริงและความยุติธรรม

นักวิชาการรัฐศาสตร์และประธานคณะก้าวหน้าร่วมสนทนาในงานเสวนา “6 ตุลาฯ กับอนาคตของสังคมไทย” จัดโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรำลึก 44 ปี 6 ตุลาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

News

6 ตุลาในทัศนะของคนรุ่นใหม่: ประวัติศาสตร์ บาดแผล และความเป็นธรรม

เยาวชนร่วมเวทีเสวนาวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ตุลามหาวิปโยค ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ทั้งด้านการเมือง ประวัติศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และพัฒนาการของเสรีภาพการแสดงออกของนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน