Category: Top Stories

News Social Issue Top Stories

"ผักหนึ่งไร่ ไก่หนึ่งตัว" ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ทหารเกณฑ์” มีชายไทยที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกว่าแสนนายต่อปี กองทัพจัดงบประมาณเพื่อบำรุงเลี้ยงและเป็นสวัสดิการอย่างไรให้ทหารเหล่านี้

Education Top Stories

พุทธศาสนา : วิชาที่โรงเรียนบังคับเลือก

ในโลกที่ผู้คนมีความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย การศึกษาพุทธศาสนาในไทยจะปรับตัวอย่างไร ให้เยาวชนเข้าใจในความเชื่อที่ต่างกัน