Category: Environment

Environment Lifestyle

กระแสกล้องฟิล์มสร้างขยะทำลายยาก นักวิชาการแนะต้องจัดการขยะเป็นระบบ-ทั่วถึง

กระแสนิยมใช้กล้องฟิล์มส่งผลให้ขยะจากการล้างฟิล์มเพิ่มขึ้น ร้านล้างฟิล์มเผยสร้างขยะพลาสติกนับร้อยชิ้นต่อวัน ด้านผู้ใช้ยอมรับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้กล้องฟิล์ม เห็นพ้องทุกฝ่ายควรเร่งหาทางแก้ไขและจัดการขยะ

Environment Top Stories

ชุมชนชาติพันธุ์สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่า ชี้ทางออกคือรัฐกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร

ชาติพันธุ์ 5 พื้นที่สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่าตามองค์ความรู้ของชุมชน แนะรัฐต้องไม่ผูกขาดการจัดการทรัพยากร มุ่งกระจายอำนาจและให้สิทธิชุมชนจัดการดูแลพื้นที่ตามความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

Environment

กะเหรี่ยงร้องพื้นที่อุทยานฯ ทับซ้อนที่ทำกิน ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์แนะตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษ คุ้มครองสิทธิชุมชนควบคู่การอนุรักษ์

เมื่อรัฐออกกฏหมายที่ทำให้บ้านของพวกเขา กลายเป็นพื้นที่ของคนอื่น ทั้งยังถูกกดทับด้วยมายาคติจากคนในสังคม การเรียกร้องสิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าของชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

Environment Top Stories

เกษตรออร์แกนิกไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล

ผู้บริโภคมักเชื่อว่า ป้าย #เกษตรอินทรีย์ หรือ #ออร์แกนิก รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นปราศจากสารพิษ ปลอดภัยต่อร่างกาย แต่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า “ออร์แกนิก” คือความปลอดภัยที่ควรจ่ายในราคาแพงกว่าจริงๆ

Environment Top Stories

เทรนด์รักษ์โลก : ผ่านมาแล้ว (โปรดอย่า) ผ่านไป

อย่าให้การรักษ์โลกเป็นเพียงการแสดงหนึ่งฉากแล้วจบไป ตามมาดูวิถีรักษ์โลกแบบยั่งยืนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่น