Category: Environment

Environment

กะเหรี่ยงร้องพื้นที่อุทยานฯ ทับซ้อนที่ทำกิน ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์แนะตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษ คุ้มครองสิทธิชุมชนควบคู่การอนุรักษ์

เมื่อรัฐออกกฏหมายที่ทำให้บ้านของพวกเขา กลายเป็นพื้นที่ของคนอื่น ทั้งยังถูกกดทับด้วยมายาคติจากคนในสังคม การเรียกร้องสิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าของชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

Environment Top Stories

เกษตรออร์แกนิกไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล

ผู้บริโภคมักเชื่อว่า ป้าย #เกษตรอินทรีย์ หรือ #ออร์แกนิก รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นปราศจากสารพิษ ปลอดภัยต่อร่างกาย แต่เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า “ออร์แกนิก” คือความปลอดภัยที่ควรจ่ายในราคาแพงกว่าจริงๆ

Environment Top Stories

เทรนด์รักษ์โลก : ผ่านมาแล้ว (โปรดอย่า) ผ่านไป

อย่าให้การรักษ์โลกเป็นเพียงการแสดงหนึ่งฉากแล้วจบไป ตามมาดูวิถีรักษ์โลกแบบยั่งยืนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่น

Community Environment

ป่าชายเลน & ฟาร์มทะเลชุมชน ผลงานชิ้นใหญ่…..ที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้โคกเมือง

นิสิตนักศึกษาขอเชิญผู้อ่าน ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน และฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ที่ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน