Month: November 2018

Interview

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข : ทุ่นระเบิดคือโจทย์เรื้อรังที่ผู้คนหลงลืม

ร่วมพูดคุยกับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาสนามทุ่นระเบิดตามแนวระนาบชายแดนไทย-กัมพูชา

Top Stories

เมื่อพลันมีเสียงระเบิดดังก้อง และชีวิตที่หลงเหลือในโดมประดิษฐ์

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิการฟื้นฟูเยียวยาของชาวบ้านผู้ประสบภัยพิการขาขาดใน ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Innovation

ไลฟ์สดขายของด้วยภาษายุคพ่อขุนรามฯ! เทรนด์ใหม่ถูกใจวัยรุ่น

การไลฟ์สดไม่เพียงทำให้คนขายของเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้ง่ายขึ้น แต่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การขายของออนไลน์แบบใหม่ด้วย นั่นคือการขายของโดยใช้ภาษาไม่สุภาพกับลูกค้า ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ ณ ขณะนี้

Art & Culture

เสียงเพลงแห่งความหวัง

เปิดมุมมองเรื่อง “โอกาสด้านดนตรี” ของเยาวชนรุ่นใหม่บนพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย หนทางไหนที่จะช่วยส่งเสริมพวกเขาให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ