Category: Innovation

Innovation

ไลฟ์สดขายของด้วยภาษายุคพ่อขุนรามฯ! เทรนด์ใหม่ถูกใจวัยรุ่น

การไลฟ์สดไม่เพียงทำให้คนขายของเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้ง่ายขึ้น แต่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การขายของออนไลน์แบบใหม่ด้วย นั่นคือการขายของโดยใช้ภาษาไม่สุภาพกับลูกค้า ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ ณ ขณะนี้

Innovation

สวนหลวง-สามย่านสู่การพัฒนาเมือง (จุฬาฯ) อัจฉริยะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ย่านธุรกิจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแน่นและมีการบริโภคทรัพยากรสูง ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ