Category: Community

Community Top Stories

ไฟป่าภาคเหนือ: เมื่อมาตรการภาครัฐ สวนทางกับวิถีชุมชน

ชาวปกาเกอะญอแห่ง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเล่าประสบการณ์การจัดการไฟและรับมือกับไฟป่า โต้ข้อกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุไฟป่าและวิกฤติฝุ่นควันในภาคเหนือ

Community Top Stories

โบสถ์พราหมณ์: ความเก่าที่เข้ากับคนรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ค้นหาความเป็นมาและแรงดึงดูด ที่สามารถจูงใจผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้แวะเวียนมาเที่ยวชมได้อยู่ไม่ขาด