Category: Community

Community Environment

ป่าชายเลน & ฟาร์มทะเลชุมชน ผลงานชิ้นใหญ่…..ที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้โคกเมือง

นิสิตนักศึกษาขอเชิญผู้อ่าน ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน และฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ที่ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน

Community

ไฟป่าภาคเหนือ: เมื่อมาตรการภาครัฐ สวนทางกับวิถีชุมชน

ชาวปกาเกอะญอแห่ง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเล่าประสบการณ์การจัดการไฟและรับมือกับไฟป่า โต้ข้อกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุไฟป่าและวิกฤติฝุ่นควันในภาคเหนือ