Category: Social Issue

Education Social Issue

นิสิตโอด ทางเท้า-อาคารจุฬาฯ ไม่เอื้อต่อผู้พิการ

นิสิตพิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพชี้ว่าสภาพทางเท้าและอาคารในจุฬาฯ ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ด้านเจ้าหน้าที่เผยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเนื่องจากไม่มีโครงการรับผู้พิการโดยตรง

Education Social Issue

จุฬาฯ แจงพับแผนเขตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย อ้างขัดกม.

ปัจจุบันจุฬาฯ ยังไม่มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง ขณะที่หลายคณะภายในมหาวิทยาลัยนำร่องจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในคณะฯ จนท.มองว่าได้ผล นิสิตสูบบุหรี่เป็นที่เป็นทาง จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง และไม่มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

Social Issue Top Stories

ขนส่งมวลชน… ทางออกของปัญหารถติด?

เมื่อการโดยสารด้วยขนส่งมวลชนยังติดขัด แถมผู้บริโภคยังต้องจ่ายค่าบริการในราคาสูง การเพิ่มระบบเชื่อมต่อการจราจรในย่านสาธารณะ ทั้งระบบราง ทางถนน และทางน้ำ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น

Social Issue Top Stories

ทางสัญจรในกรุงเทพฯ ไม่ใช่ของทุกคน แต่เป็นของรถเก๋ง!

“นิสิตนักศึกษา” สำรวจนโยบายรัฐเอื้อรถยนต์ครองถนน ขณะที่ขนส่งสาธารณะ ทางรถเล็ก และทางเท้าไม่ถูกให้ความสำคัญ สะท้อนความไม่เสมอภาคในการสัญจร

Interview Social Issue

นานาทัศนะ ‘คนเล็กคนน้อย’ บนท้องถนนเมืองหลวง

ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และจักรยานเล่าประสบการณ์ที่ต้องเผชิญความเสี่ยง เพราะการออกแบบถนนและการใช้เส้นทางที่ให้ความสำคัญกับยานพาหนะขนาดใหญ่