Category: Top Stories

News Top Stories

ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี : สามอำนาจสงครามเย็น สู่หนึ่งสังคมอันบิดเบี้ยว

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการเมืองไทย ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามกลุ่มอำนาจหลัก คือ กองทัพไทย สถาบันกษัตริย์ และสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันกำหนดนิยามใหม่ของ “ความเป็นชาติ” เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น นำมาสู่การสถาปนาอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยปัจจุบัน

Opinion Top Stories

รวดร้าว เลือนลาง เรียนรู้

ร่วมย้อนรอยบาดแผลแห่งประวัติศาสตร์ไทยอันแสนเลือนลาง แต่ยังคงความรวดร้าวและเจ็บปวด ในนิทรรศการ “แขวน” ผ่านทัศนะของสมาชิกกองบรรณาธิการ “นิสิตนักศึกษา” ต่อการใช้กำลังล้อมปราบและสังหารนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

Education Top Stories

เด็ก JR เขาเรียนอะไรกัน? มุมมองรุ่นพี่วารสารสนเทศต่อชีวิตนิสิตและวิถีคนทำสื่อ

“นิสิตนักศึกษา” ชวนศิษย์เก่า JR มาเล่าประสบการณ์จากการเรียนสาขาวารสารสนเทศ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และถ่ายทอดทัศนะต่อการทำงานสื่อ

Environment Top Stories

ชุมชนชาติพันธุ์สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่า ชี้ทางออกคือรัฐกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร

ชาติพันธุ์ 5 พื้นที่สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่าตามองค์ความรู้ของชุมชน แนะรัฐต้องไม่ผูกขาดการจัดการทรัพยากร มุ่งกระจายอำนาจและให้สิทธิชุมชนจัดการดูแลพื้นที่ตามความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน

Social Issue Top Stories

ขนส่งมวลชน… ทางออกของปัญหารถติด?

เมื่อการโดยสารด้วยขนส่งมวลชนยังติดขัด แถมผู้บริโภคยังต้องจ่ายค่าบริการในราคาสูง การเพิ่มระบบเชื่อมต่อการจราจรในย่านสาธารณะ ทั้งระบบราง ทางถนน และทางน้ำ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น