Category: Opinion

Opinion

วัฏจักรความรุนแรงในการเมืองไทย : ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เหยื่อความเห็นต่างรอบปี 2562

ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองในปี 2562 นี้ นอกจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนาอย่างเข้มข้นแล้ว ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังนำไปสู่
การมุ่งทำร้ายผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองอีกด้วย

Opinion

วันหยุดยาว : นโยบายไทย มองการณ์ไกลไม่พอ?

เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติวันที่ 27 ก.ย. ซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวโลกให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 24-27 ก.ย. 2559