Category: Uncategorized

Uncategorized

สินเชื่อกู้บ้านร่วมคู่รักเพศเดียวกัน ความไม่เท่าเทียมภายใต้กระแสความเท่าเทียมทางเพศ

ภายใต้กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สถาบันการเงินหลายแห่งได้สร้างสินเชื่อกู้บ้านร่วมคู่รักเพศเดียวกัน เป็นทางเลือกในการมีบ้านของคู่รักเพศเดียวกันที่ไม่สามารถกู้สินเชื่อบ้านร่วมธรรมดาได้ แต่ความฝันที่จะมีบ้านของคู่รักเพศเดียวกันก็ต้องหยุดลงเมื่อเงื่อนไขของสินเชื่อ ไม่ได้มอบโอกาสที่เท่าเทียมให้อย่างที่หวัง

Uncategorized

“ไม่ไปเช็งเม้งผิดไหม?” การเเสดงความกตัญญูในยุค เปลี่ยนผ่าน

ผิดหรือไม่ที่ไม่อยากไปเช็งเม้งแล้ว เมื่อคนรุ่นใหม่มองว่ามีวิธีแสดงความกตัญญูรูปแบบอื่นอีกมากมาย แต่กลับขัดกับความเชื่อถือศรัทธาของผู้ใหญ่ในครอบครัว ความไม่เข้าใจกันของคนสองวัยจะมาบรรจบกันได้อย่างไร

Uncategorized

นิยายแจ่มใส… กับการชอปปิงตัวตน

นิยายแจ่มใส เรื่องราวความรักพาฝัน ที่หาไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เล่าผ่านมุมมองของนางเอกนิยายแจ่มใส ที่ได้พบเจอกับพระเอกผมสีควันบุหรี่ นัยน์ตาสีเฮเซลนัท ซึ่งได้ยังสร้างความคาดหวังใน ความรักให้กับผู้อ่าน