Latest Posts

Education

เสียง… ที่คุณอาจหลงลืม (A Sound with Silence)

บันทึกการเดินทางครั้งสุดท้ายในรั้วจามจุรี – การเดินทางครั้งนี้ ไม่ใช่การเดินทางอันไกลนัก หากแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง ที่ได้ซุกซ่อนตัวในโลกของเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา…

Social Issue

ความท้าทายของกฎหมายแรงงาน และสิทธิแม่บ้านที่หายไป

พูดคุยกับ คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่เชี่ยวชาญประเด็นกฎหมายแรงงาน ถึงสิทธิด้าน “การพัก” ของแม่บ้านในสถานศึกษา และช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่เอื้อแม่บ้านได้พักตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย

Community Top Stories

สี่ปีแห่งการต่อสู้ และอนาคตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายของชาวโยธะกา

ตั้งแต่ปี 2557 ชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องเผชิญการให้ย้ายออกจากพื้นที่ แม้จะพยายามยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆ แต่ยังคงไร้ความคืบหน้า

Community

Public participation: the missing element in the EEC project.

Aiming to make eastern Thailand a special economic zone, both government and private sectors have put effort into development plans by focusing on attracting foreign investment especially in automobile and electronic industries. As such, every step of the Eastern Economic Corridor or EEC project is overseen by the EEC Committee, who carries out the tasks stipulated in the  Eastern Economic Corridor Act B.E. 2561 of Thailand.

Community

ผังเมืองแปดริ้ว เมื่อฝันทลายใต้มือ คสช.

ถ้าหากผังเมืองแปดริ้วเป็นคน กว่าจะเดินหน้ามาจนถึงวันที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นทางการก็นับว่าเดินทางมาไกลโข ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้แรงกายแรงใจของเพื่อนร่วมทางอย่างประชาชนชาวแปดริ้วที่ร่วมกันกำหนดทิศทางผังเมืองเพื่อวางแผนอนาคตของจังหวัด ทั้งยังได้อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในภาคตะวันออก อาทิ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก เครือข่าย Land Watch แต่เมื่อผังเมืองแปดริ้วเดินทางใกล้ถึงความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ก็มาถึงทางตันซะก่อน เมื่อปะทะเข้ากับยักษ์ใหญ่ที่มาแรงสุดๆ ในวินาทีนี้อย่างโครงการ EEC

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี

Community Environment Social Issue

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีๆ ที่ชาวชุมชนลิขิตเอง

นิสิตนักศึกษา คุยกับ นันทวัน หาญดี  ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต อดีตอาสาสมัครจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่นที่เจ็ด ผู้เข้ามาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเรื่องพัฒนาการของกลุ่ม และความคิดเห็นต่อโครงการ EEC ซึ่งจะกินพื้นที่มาถึงอำเภอสนามชัยเขตด้วย

Community

อาชีพท้องถิ่นอยู่รอดหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ “รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จะมีผลกระทบต่ออาชีพของคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง