Latest Posts

Art & Culture

พลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง

“จังหวัดเราไม่มีพื้นที่ทางศิลปะ”
ในสถานการณ์แบบนี้ คนต่างจังหวัดทำอย่างไรเพื่อ
ต่อลมหายใจให้กับโลกศิลปะนอกเมืองกรุง

Education Top Stories

พุทธศาสนา : วิชาที่โรงเรียนบังคับเลือก

ในโลกที่ผู้คนมีความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย การศึกษาพุทธศาสนาในไทยจะปรับตัวอย่างไร ให้เยาวชนเข้าใจในความเชื่อที่ต่างกัน