Category: Photo Essay

Photo Essay

Photo Essay : บันทึกความทรงจำ ในวันที่ต้องไป

สำหรับโชเฟอร์ทั้งหลาย “รถตู้” ไม่เพียงเป็นเครื่องมือทำมาหากินเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนห้องพักที่พวกเขาใช้เวลาอยู่บนนั้นเกือบทั้งวันระหว่างรอออกรถ