Tag: nisitjournal

Social Issue

รับรู้อย่างเข้าใจ… ใคร คือ ใครสำหรับคนพิเศษ

เพราะทุกชีวิตต่างต้องการจุดยืนของตนเอง เช่นเดียวกันกับเด็กพิเศษที่พวกเขาต่างเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องการที่ยืนในสังคม “It’s ok to be different”

News Social Issue Top Stories

“ผักหนึ่งไร่ ไก่หนึ่งตัว” ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ทหารเกณฑ์” มีชายไทยที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกว่าแสนนายต่อปี กองทัพจัดงบประมาณเพื่อบำรุงเลี้ยงและเป็นสวัสดิการอย่างไรให้ทหารเหล่านี้