Tag: nisitjournal

Art & Culture Top Stories

นักพากย์อีสปอร์ต : อาชีพสายเกมที่คนมักมองข้าม

“นิสิตนักศึกษา” ชวนทำความเข้าใจอาชีพนักพากย์เกมแบบเจาะลึก อาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังต้องรับมือกับความไม่มั่นคงของสายอาชีพที่ยังรอการแก้ไข

Social Issue Top Stories

ภาพลักษณ์องค์กร : กฎระเบียบที่ครอบสิทธิมนุษยชน?

เมื่อกฎระเบียบที่บังคับใช้เพื่อการบริหารภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎแบบนี้ควรมีอยู่หรือไม่ และเรายังต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปอีกไหม

Community Top Stories

นักสู้ไกลบ้าน : การเดินทางของความหวัง ในก้าวย่างของผู้ใช้เเรงงานชาวเมียนมา

อีกมุมของการใช้ชีวิตไกลบ้าน เพื่อความหวังเเละความฝัน ของพี่น้องผู้ใช้เเรงงานชาวเมียนมา

Art & Culture Community Interview Lifestyle Top Stories Travel

พระนครในวันเก่าจากเรื่องเล่าของชาวจีนสยาม

ภาพในวันวานดลบันดาลให้ “นิสิตนักศึกษา” ออกตามหา “ความทรงจำ” ของผู้คนในเขต “พระนคร” ผ่านเรื่องเล่าที่ไม่ถูกบันทึกของคนในชุมชน

Gender Top Stories

สำรวจร่องรอยความรุนแรงต่อผู้หญิงผ่านจิตรกรรมฝาผนัง

ร่วมย้อนสำรวจร่องรอยความรุนแรงต่อผู้หญิงในอดีต ผู้หญิงถูกกระทำแบบไหน และอะไรทำให้วงจรความรุนแรงนี้หยั่งรากลึกและดำเนินมาถึงปัจจุบัน