Author: Korakoch Jieamsanga

นักหัดเขียนผู้เชื่อและกำลังเรียนรู้ในความหลากหลาย ชอบถ่ายรูป รักวันศุกร์ หมา และมื้ออาหารดีๆ กับคนที่รัก
Gender Interview News Social Issue

ภิกษุณี: ทางเลือกในชีวิตสตรีที่ถูกลบเลือน

เพราะกฎหมายไทยไม่รองรับสถานะนักบวชของภิกษุณี ทำให้พวกเธอไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับ สิ่งที่ตามมาคือการที่บทบาทและสถานะของภิกษุณีต้องถูกลบเลือนไปจากสังคม