Author: Tikamporn Boonmee

นักขีด นักเขียน นักคิดในประเด็นที่ยากเกินจะเข้าใจ พร้อมๆ กับเป็นนักเดินทางที่แสวงหาความสำเร็จ
News Social Issue Top Stories

“ผักหนึ่งไร่ ไก่หนึ่งตัว” ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ทหารเกณฑ์” มีชายไทยที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกว่าแสนนายต่อปี กองทัพจัดงบประมาณเพื่อบำรุงเลี้ยงและเป็นสวัสดิการอย่างไรให้ทหารเหล่านี้