Author: Nichapa Khajornkovit

Uncategorized

“ไม่ไปเช็งเม้งผิดไหม?” การเเสดงความกตัญญูในยุค เปลี่ยนผ่าน

ผิดหรือไม่ที่ไม่อยากไปเช็งเม้งแล้ว เมื่อคนรุ่นใหม่มองว่ามีวิธีแสดงความกตัญญูรูปแบบอื่นอีกมากมาย แต่กลับขัดกับความเชื่อถือศรัทธาของผู้ใหญ่ในครอบครัว ความไม่เข้าใจกันของคนสองวัยจะมาบรรจบกันได้อย่างไร