Author: NAWAJIT UA-APINANSAKUL

Lifestyle

รักเกินรักมักทำลาย : เมื่อครอบครัวไทยไม่เข้าใจ “พื้นที่ส่วนตัว”

รับฟังเรื่องราวหนักใจของวัยรุ่นไทยจากคำกล่าว ‘ในสายตาพ่อแม่ ลูกก็เป็นเด็กเสมอ’ พร้อมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญว่า ‘พื้นที่ส่วนตัว’มีความสำคัญต่อการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไร