Author: Phetcharat Klinthet

นิสิตปีสี่สาขาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ผู้แสวงหาเรื่องเล่าดีๆ ศิลปะทุกแขนง และอาหารอร่อยๆ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
Art & Culture

พลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง

“จังหวัดเราไม่มีพื้นที่ทางศิลปะ”
ในสถานการณ์แบบนี้ คนต่างจังหวัดทำอย่างไรเพื่อ
ต่อลมหายใจให้กับโลกศิลปะนอกเมืองกรุง