Author: qqrrii

Art & Culture

คุณค่าสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ คุ้มค่าไหมกับการเก็บรักษา

อาคารคอนกรีตสูงรูปทรงเรขาคณิตเรียบง่ายแปลกตาตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลา ดูแล้วทำให้หวนนึกถึงวันวานแสนหวานช่วงปี 2510 ของกรุงเทพฯ ที่ในเวลานั้นความเจริญรุ่งเรืองกำลังค่อยๆ คืบคลานเข้ามาสู่ประเทศ