Author: Sirarom Techasriamornrat

บรรณาธิการเนื้อหา หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 2560 / Nitade Chula 50 / Hair do
Community

“การสัญจร” เงื่อนไขที่นางเลิ้งไม่สามารถเอาชนะ

เสน่ห์ที่โดดเด่นของตลาดนางเลิ้งคืออาหารหลากหลายชนิดที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว แต่ย่านนางเลิ้งกลับเงียบเหงาอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะมีอุปสรรคใหญ่อยู่ตรงหน้า นั่นคือ “การสัญจรเดินทาง”