Author: ภาคภูมิ โภคทวี

Art & Culture

เชื่อมสัมพันธ์คนที่รู้จักกันครั้งแรกด้วย “บอร์ดเกม”

คนทั่วไปอาจมองว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมมักจะเล่นเกมเศรษฐีหรือเกมกระดานยุคเก่าๆ เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคม และไม่ทันเทคโนโลยี แต่ในสมัยนี้มีบอร์ดเกมรูปแบบต่างๆ ให้เล่นมากขึ้น นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกจากการเล่นแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการเรียนรู้คนอื่น และการเข้าสังคมได้อีกด้วย