Author: Peevara Jitsupa

Lifestyle

Influencer Marketing เปรี้ยงหรือโป๊ะ

จำนวนการใช้ Influencer marketing ที่เพิ่มขึ้น และข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ Influencer marketing ในช่วงที่ผ่านมา เช่น การที่ Influencer กล่าวเกินจริง สร้างเรื่องขึ้นเพื่อให้เป็น
กระแส หรือแบรนด์ให้สิทธิการใช้บริการกับ Influencer ก่อน ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการใช้ Influencer marketing ในอนาคต…