News Social Issue

ภาพวาดออนไลน์ถูกก๊อป นักวิชาการชี้ต้นเหตุ รัฐไม่เข้าใจคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา

นักวาดเผย ถูกนำภาพวาดไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต นักวิชาการเปิดประเด็นเหตุมาจากรัฐล้าหลัง ไม่เข้าใจคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และคนไทยไร้จิตสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์

นักวาดเผย ถูกนำภาพวาดไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต นักวิชาการเปิดประเด็นเหตุมาจากรัฐล้าหลัง ไม่เข้าใจคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และคนไทยไร้จิตสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์

นักวาดภาพที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเปิดเผยว่า พบการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพวาดของตนอยู่บ่อยครั้ง น.ส.ภูริตา บุญล้อม นักเขียนและนักวาดภาพประกอบเผยว่า ผลงานรูปตัวการ์ตูนของเธอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มักถูกนำไปดัดแปลงผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เช่น ถุงผ้า เสื้อยืด และถุงพลาสติกตามห้างและตลาด รวมถึงยังเคยถูกนำไปดัดแปลงเป็นสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันไลน์ด้วย

ส่วน น.ส.ปานิสา ภูมิสิงหราช เจ้าของแฟนเพจภาพวาด Fastbeam เป็นนักวาดการ์ตูนอีกคนหนึ่งที่มีแฟนเพจอื่นนำภาพวาดไปอัปโหลดใหม่โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา ทั้งยังมีผู้นำตัวการ์ตูนของตนไปดัดแปลงเป็นสินค้าอย่างเคสโทรศัพท์มือถือ และเสื้อยืด เป็นต้น

ด้าน น.ส.ปริยนาถ จิรัฐฐิติกาล นักวาดอิสระผู้เคยถูกคัดลอกผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตกล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ละเมิดคัดลอกผลงานเพราะขาดความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ ดังนั้น หากรัฐและกลุ่มนักวาดมีการรณรงค์ปลูกฝังความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตราที่ 27 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นี้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไร และการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแสวงหากำไร โดยการละเมิดเพื่อแสวงหากำไรจะมีโทษที่หนักกว่า

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์มักมีความซับซ้อน จึงต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีไป
อย่างไรก็ตาม นายสมบูรณ์มองว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย โดยชี้ว่าต้นเหตุของปัญหาคือความมักง่ายและเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของผู้ละเมิด รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยยังปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากจนการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ในแง่กฎหมาย นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ นักกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และกรรมการฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยเห็นว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะรัฐไม่เข้าใจคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริง สังเกตได้จากการที่รัฐประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานที่สากลใช้กัน

สำหรับทางแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ นายไพบูลย์มองว่าต้องแก้ไขที่รัฐ โดยรัฐต้องเห็นคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาและควรจัดตั้งองค์กรประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงต้องเข้าใจเทคโนโลยีและกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การจับกุมการละเมิดบนสื่อออนไลน์ทำได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น รัฐควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และไม่ก่อการละเมิดขึ้น

“รัฐบาลก็ต้องเน้นเรื่องการสร้างค่านิยมให้เข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญามันสำคัญอย่างไร ไม่ใช่แค่ออกแคมเปญหรือแค่เดินสายไปอบรมแล้วก็เกณฑ์นักเรียนมา มันต้องปลูกฝังกันเลยตั้งแต่แรกว่าจริงๆ มันคืออะไร ให้เขาลองแต่งเพลงสักหนึ่งเพลงว่ามันยากขนาดไหน แล้วเขาจะเข้าใจว่าทำไมต้องคุ้มครอง” นายไพบูลย์กล่าว

%d bloggers like this: