Month: December 2017

Innovation

สวนหลวง-สามย่านสู่การพัฒนาเมือง (จุฬาฯ) อัจฉริยะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ย่านธุรกิจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแน่นและมีการบริโภคทรัพยากรสูง ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

Education

E-Sports – ก้าวใหม่สู่อาชีพเด็กไทย

จากความสนุกหน้าคอมฯ สู่รั้วการศึกษา เมื่อเกมออนไลน์กลายเป็นกีฬา ชวนทำความรู้จักนักเรียนนักศึกษาผู้อยู่เบื้องหลังวงการอี-สปอร์ตไทย

Social Issue

บุญถึงใคร ใครถึงบุญ?

การบริจาคเงินเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และเป็นกลไกเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรไม่หวังผลกำไร แต่รูปแบบการรับบริจาคในยุคดิจิทัล อาจแปรสภาพองค์กรให้หวังกำไรอย่างมหาศาล