Author: AIM EI POLPITAK

Uncategorized

นิยายแจ่มใส… กับการชอปปิงตัวตน

นิยายแจ่มใส เรื่องราวความรักพาฝัน ที่หาไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เล่าผ่านมุมมองของนางเอกนิยายแจ่มใส ที่ได้พบเจอกับพระเอกผมสีควันบุหรี่ นัยน์ตาสีเฮเซลนัท ซึ่งได้ยังสร้างความคาดหวังใน ความรักให้กับผู้อ่าน

Opinion

วัฏจักรความรุนแรงในการเมืองไทย : ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เหยื่อความเห็นต่างรอบปี 2562

ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองในปี 2562 นี้ นอกจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนาอย่างเข้มข้นแล้ว ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังนำไปสู่
การมุ่งทำร้ายผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองอีกด้วย