Author: Nathabongkoj Chayarak

Social Issue Top Stories

เมื่อวลี “ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ” สะท้อนความไม่ปลอดภัยทางกลับบ้าน

เมื่อทางกลับบ้านไม่ปลอดภัย ทำให้ผู้คนหวาดกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ชีวิตเช่นนี้ปกติหรือไม่

Top Stories Travel

“บ้านแม่กำปอง” ชุมชนที่ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

“นิสิตนักศึกษา” ชวนผู้อ่านร่วมเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตในหมู่บ้าน “แม่กำปอง” ที่ซึ่งองค์ความรู้ของคนในชุมชน สอดประสานกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์