Category: Travel

Travel

กะดีจีน กับคุณค่าที่หายไป

ฉันเกิดและเติบโตในย่านกะดีจีน ย่านที่ใครหลายๆ คนยกย่องว่า เป็นย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ แต่ฉันกลับไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย อาจเพราะความเคยชินกระมัง จึงไม่เห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไร จนเมื่อวันหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่ทุกวันได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึก “ใจหาย” ก็พุ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่อก