Month: August 2018

Community

ผังเมืองแปดริ้ว เมื่อฝันทลายใต้มือ คสช.

ถ้าหากผังเมืองแปดริ้วเป็นคน กว่าจะเดินหน้ามาจนถึงวันที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นทางการก็นับว่าเดินทางมาไกลโข ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้แรงกายแรงใจของเพื่อนร่วมทางอย่างประชาชนชาวแปดริ้วที่ร่วมกันกำหนดทิศทางผังเมืองเพื่อวางแผนอนาคตของจังหวัด ทั้งยังได้อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในภาคตะวันออก อาทิ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก เครือข่าย Land Watch แต่เมื่อผังเมืองแปดริ้วเดินทางใกล้ถึงความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ก็มาถึงทางตันซะก่อน เมื่อปะทะเข้ากับยักษ์ใหญ่ที่มาแรงสุดๆ ในวินาทีนี้อย่างโครงการ EEC

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี