Author: Ranida Boriboonpatarakul

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี

Community

รวมกันเราอยู่ : บทเรียนการต่อสู้ของภาคประชาชนในโครงการรัฐ

เมื่อโครงการของรัฐหล่มตูมมาที่ชาวบ้านโดยไม่ทันตั้งตัว คนในชุมชนจึงต้องร่วมกันลุกขึ้นคัดง้างและขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านของพวกเขา

Community

ใครใคร่ค้า “กล้วยแขก” ค้า: การแข่งขัน จรรยาบรรณ และสันติภาพ

หิวกล้วยแขกเมื่อไหร่ก็แวะมา…นางเลิ้ง ร่วมล้วงลึกไปกับซิกเนเจอร์เด่นในย่านดัง ที่เบื้องหลังเต็มไปด้วยการแข่งขัน จรรยาบรรณ และสันติภาพ