Author: Natjanan Ketsuwan

Community

ส่วนร่วมภาคประชาชน ฟันเฟืองที่หายไปในก้าวที่ยิ่งใหญ่ของภาคตะวันออก

ท่ามกลางการดำเนินไปของแผนการพัฒนาที่ภาครัฐและเอกชนหวังจะทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เน้นการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุกย่างก้าวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หรือ พรบ. EEC จึงมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือคณะกรรมการ EEC คอยกำกับและอนุมัติเห็นชอบตลอดโครงการ คณะกรรมการฯ ที่ส่วนใหญ่เข้ามาด้วยตำแหน่งทางการเมืองและระบบราชการ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องContinue Reading

Community

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ตัวแปรที่ยังถูกมองข้ามในโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

งานวิจัยของกรีนพีซเรื่อง “ต้นทุนชีวิต: โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย” เมื่อปี 2558 ซึ่งนำผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ ที่ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพของคนในอินโดนีเซียมาวิเคราะห์กับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และมาบตาพุด พบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตประมาณ 1,550 คนต่อปี และอาจพุ่งสูงถึง 5,300 คนต่อปีหากยังมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป งานวิจัยพบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารพิษ ต่อไปนี้ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมลContinue Reading

Community

สมพงษ์ โชติวรรณ : บทเรียนระยะทาง 76 ปีที่มี “โรงหนังนางเลิ้ง” เป็นผู้สอน

สมพงษ์ โชติวรรณ หรือ ลุงสมพงษ์ คือชายวัย 76 ปี ที่ถือกำเนิด ณ ย่านนางเลิ้งแห่งนี้ ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตเดินทางผ่านทั้งช่วงที่เป็นยุคทองและยุคซบเซาของกิจการโรงหนังอย่างศาลาเฉลิมธานี

Gender

ยอดดูซีรีส์วายพุ่งเกิน 600 ล. คอซีรีส์-นิยายวายท้วงแค่ขายได้ แต่สังคมยังไม่ยอมรับ

เมื่อซีรีส์-นิยายวายแพร่กลายเป็นสื่อที่หลายมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรในสังคมไทย? LGBTQ กำลังกลายเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับสื่อเหล่านี้จริงหรือ?