Category: Art & Culture

Art & Culture Community Interview

คุณค่าในใจจากกระดาษไหว้เจ้า

กระแสความกังวลต่อปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้ความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อการเผากระดาษไหว้เจ้าลดลง หากวันหนึ่งไม่มีกระดาษไหว้เจ้าแล้ว คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมที่ต้องใช้กระดาษเหล่านี้จะถูกส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไร

Art & Culture Top Stories

นักพากย์อีสปอร์ต : อาชีพสายเกมที่คนมักมองข้าม

“นิสิตนักศึกษา” ชวนทำความเข้าใจอาชีพนักพากย์เกมแบบเจาะลึก อาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังต้องรับมือกับความไม่มั่นคงของสายอาชีพที่ยังรอการแก้ไข

Art & Culture Community Interview Lifestyle Top Stories Travel

พระนครในวันเก่าจากเรื่องเล่าของชาวจีนสยาม

ภาพในวันวานดลบันดาลให้ “นิสิตนักศึกษา” ออกตามหา “ความทรงจำ” ของผู้คนในเขต “พระนคร” ผ่านเรื่องเล่าที่ไม่ถูกบันทึกของคนในชุมชน

Art & Culture Education Top Stories

ประกวดศิลปะเด็ก : การจองจำใต้วาทกรรมแห่งอิสระ

เปิดเบื้องหลังวงการประกวดศิลปะเด็กที่เต็มไปด้วยความไร้อิสระ ผ่านการปลูกฝังทัศนคติด้านลบต่อการสร้างสรรค์งานศิลป์ในระบบการศึกษา และตีกรอบจินตนาการให้อยู่ในจารีตแบบไทยๆ

Art & Culture Top Stories

หอศิลป์กรุงเทพฯ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ “หอศิลป์กรุงเทพฯ” เป็นผลจากความพยายามของภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสำหรับคนทุกกลุ่ม แต่ผลงานที่จัดแสดงภายใน กลับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่ม และบทบาทของหอศิลป์ที่ควรจะเป็น ควรเป็นอย่างไร