Category: Art & Culture

Art & Culture Top Stories

หอศิลป์กรุงเทพฯ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ “หอศิลป์กรุงเทพฯ” เป็นผลจากความพยายามของภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสำหรับคนทุกกลุ่ม แต่ผลงานที่จัดแสดงภายใน กลับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่ม และบทบาทของหอศิลป์ที่ควรจะเป็น ควรเป็นอย่างไร

Art & Culture Top Stories

“แปลเถื่อน” ไฉนจึงทำลายวงการมังงะ

ในกลุ่มผู้บริโภคยังมีการถกเถียงกันถึงความชอบธรรมในการเสพผลงานมังงะผิดลิขสิทธิ์อยู่ หากมองไปเกินกว่าความสะดวกสบาย มีใครได้รับผลกระทบบ้างจากมังงะแปลเถื่อน

Art & Culture Top Stories

อักษรกำกับยันต์ ยันต์กำกับคน

เมื่อความขลังในการสักยันต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลวดลายอักษรขอม แต่เป็นตัวผู้สักที่ต้องตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์บนร่างกายอยู่เสมอ

Art & Culture

ส่งออกอาหารไทยผ่านการ์ตูน : มองสื่อในฐานะพาหนะเผยแพร่วัฒนธรรม

มองการ์ตูนในฐานะพาหนะทางวัฒนธรรม คุยกับผู้ศึกษาการสื่อสารผ่านการ์ตูนและแอนิเมชัน และนักเคลื่อนไหวด้านอาหาร

Art & Culture Lifestyle

Art Market พื้นที่ของศิลปินรุ่นใหม่

ตั้งแต่ต้นปี 2019 ที่ผ่านมา มีการจัดงานตลาดนัดศิลปะมากถึง 21 งาน ทั้งตลาดนัดสติกเกอร์ งานคราฟต์ หนังสืออาร์ต และงานภาพประกอบ ซึ่งแต่ละงานมีความยาวในการจัดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 1-4 วันเลยทีเดียว