Category: Community

Community

ผังเมืองแปดริ้ว เมื่อฝันทลายใต้มือ คสช.

ถ้าหากผังเมืองแปดริ้วเป็นคน กว่าจะเดินหน้ามาจนถึงวันที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นทางการก็นับว่าเดินทางมาไกลโข ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้แรงกายแรงใจของเพื่อนร่วมทางอย่างประชาชนชาวแปดริ้วที่ร่วมกันกำหนดทิศทางผังเมืองเพื่อวางแผนอนาคตของจังหวัด ทั้งยังได้อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในภาคตะวันออก อาทิ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก เครือข่าย Land Watch แต่เมื่อผังเมืองแปดริ้วเดินทางใกล้ถึงความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ก็มาถึงทางตันซะก่อน เมื่อปะทะเข้ากับยักษ์ใหญ่ที่มาแรงสุดๆ ในวินาทีนี้อย่างโครงการ EEC

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี

Community Environment Social Issue

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีๆ ที่ชาวชุมชนลิขิตเอง

นิสิตนักศึกษา คุยกับ นันทวัน หาญดี  ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต อดีตอาสาสมัครจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่นที่เจ็ด ผู้เข้ามาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเรื่องพัฒนาการของกลุ่ม และความคิดเห็นต่อโครงการ EEC ซึ่งจะกินพื้นที่มาถึงอำเภอสนามชัยเขตด้วย

Community

อาชีพท้องถิ่นอยู่รอดหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ “รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จะมีผลกระทบต่ออาชีพของคนในพื้นที่อย่างไรบ้าง

Community

ไขข้อข้องใจ “ทำไมไม่ต้องเทพาก็ได้?”

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทย พ.ศ.2557-2579 (PDP2015) กำหนดให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ 2 โรง เป็นเหตุให้ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต้องกลายเป็นผู้แบกรับความหวังด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เหตุผลมากมายชี้มาว่าต้องเป็นเทพา แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเหตุผลที่บอกว่า “ไม่ต้องเทพาก็ได้”