Month: December 2020

Community

ดีท็อกซ์ชีวิต พักจิตใจในผืนป่า ณ ชุมชนบ้านถ้ำตลอด

สัมผัสบรรยากาศของผืนป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ พักจิตใจ ณ วัดป่าถ้ำตลอด และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน ณ หมู่บ้านถ้ำตลอด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Social Issue

บ้านพักคนชรา ที่พักพิงของผู้สูงวัยที่รัฐยังไม่ทุ่มเทมากพอ

บ้านพักคนชรา หนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานหรือลูกหลานไม่สามารถเลี้ยงดูได้ แต่ค่าใช้จ่ายกลับสูงมากประกอบกับการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เพียงพอทำให้คนรุ่นใหม่ต้องวางแผนเก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อวัยเกษียณของตนเอง

Art & Culture Education Top Stories

ประกวดศิลปะเด็ก : การจองจำใต้วาทกรรมแห่งอิสระ

เปิดเบื้องหลังวงการประกวดศิลปะเด็กที่เต็มไปด้วยความไร้อิสระ ผ่านการปลูกฝังทัศนคติด้านลบต่อการสร้างสรรค์งานศิลป์ในระบบการศึกษา และตีกรอบจินตนาการให้อยู่ในจารีตแบบไทยๆ

Top Stories Travel

“บ้านแม่กำปอง” ชุมชนที่ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

“นิสิตนักศึกษา” ชวนผู้อ่านร่วมเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตในหมู่บ้าน “แม่กำปอง” ที่ซึ่งองค์ความรู้ของคนในชุมชน สอดประสานกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

News Top Stories

Audio Description : เสียงสร้างภาพที่ขาดหาย ไร้สิ่งบรรยายในโลกมืด

ในเมื่อผู้กำหนดนโยบายได้ออกกฎ เจ้าของธุรกิจสื่อนำไปปฏิบัติ คนพิการก็มีสิทธิรับชม แต่เหตุใดเสียงบรรยายภาพ ยังไม่สามารถทำหน้าที่เหมือน “ดวงตา” ให้กับคนพิการทางการเห็นได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ