Category: News

News Social Issue Top Stories

“ความในอย่านำออก” : เมื่อกระบวนการยุติธรรมเข้าไม่ถึงความรุนแรงในครอบครัว

“ชายเป็นใหญ่” ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าบอกว่าถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว “ภาวะพึ่งพิงและการไกล่เกลี่ย” ทำให้คนที่อยู่ในครอบครัวถูกกระทำซ้ำๆ ต้องแก้ที่รากเหง้าความคิด

News Social Issue Top Stories

เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้มี “คำเตือน” สำหรับทุกคน

เพราะบาดแผลทางใจเกิดกับใครก็ได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเห็นข่าวโทรทัศน์และออนไลน์ใส่ Trigger Warning เพื่อรักษาใจผู้อ่าน

News Top Stories

ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี : สามอำนาจสงครามเย็น สู่หนึ่งสังคมอันบิดเบี้ยว

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการเมืองไทย ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามกลุ่มอำนาจหลัก คือ กองทัพไทย สถาบันกษัตริย์ และสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันกำหนดนิยามใหม่ของ “ความเป็นชาติ” เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น นำมาสู่การสถาปนาอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยปัจจุบัน

News

6 ตุลาฯ และอนาคตของสังคมไทย: ขบวนการนักศึกษากับการต่อสู้เพื่อความจริงและความยุติธรรม

นักวิชาการรัฐศาสตร์และประธานคณะก้าวหน้าร่วมสนทนาในงานเสวนา “6 ตุลาฯ กับอนาคตของสังคมไทย” จัดโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรำลึก 44 ปี 6 ตุลาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

News

6 ตุลาในทัศนะของคนรุ่นใหม่: ประวัติศาสตร์ บาดแผล และความเป็นธรรม

เยาวชนร่วมเวทีเสวนาวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ตุลามหาวิปโยค ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ทั้งด้านการเมือง ประวัติศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และพัฒนาการของเสรีภาพการแสดงออกของนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน