Category: News

News Top Stories

ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี : สามอำนาจสงครามเย็น สู่หนึ่งสังคมอันบิดเบี้ยว

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการเมืองไทย ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามกลุ่มอำนาจหลัก คือ กองทัพไทย สถาบันกษัตริย์ และสหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันกำหนดนิยามใหม่ของ “ความเป็นชาติ” เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น นำมาสู่การสถาปนาอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทยปัจจุบัน

News

6 ตุลาฯ และอนาคตของสังคมไทย: ขบวนการนักศึกษากับการต่อสู้เพื่อความจริงและความยุติธรรม

นักวิชาการรัฐศาสตร์และประธานคณะก้าวหน้าร่วมสนทนาในงานเสวนา “6 ตุลาฯ กับอนาคตของสังคมไทย” จัดโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรำลึก 44 ปี 6 ตุลาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

News

6 ตุลาในทัศนะของคนรุ่นใหม่: ประวัติศาสตร์ บาดแผล และความเป็นธรรม

เยาวชนร่วมเวทีเสวนาวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ตุลามหาวิปโยค ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ทั้งด้านการเมือง ประวัติศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และพัฒนาการของเสรีภาพการแสดงออกของนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

News

‘What is to be done?’ เสวนาอนาคตการเมืองไทย ก้าวต่อไปหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชน

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “What is to be done?: ก้าวต่อไปของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน” เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์การเคลื่อนไหวที่นำโดยเยาวชน และร่วมหาคำตอบว่าจะร่วมกันเดินหน้าเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนอย่างไร

News Social Issue Top Stories

“ผักหนึ่งไร่ ไก่หนึ่งตัว” ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ทหารเกณฑ์” มีชายไทยที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกว่าแสนนายต่อปี กองทัพจัดงบประมาณเพื่อบำรุงเลี้ยงและเป็นสวัสดิการอย่างไรให้ทหารเหล่านี้