Month: July 2018

Community

รวมกันเราอยู่ : บทเรียนการต่อสู้ของภาคประชาชนในโครงการรัฐ

เมื่อโครงการของรัฐหล่มตูมมาที่ชาวบ้านโดยไม่ทันตั้งตัว คนในชุมชนจึงต้องร่วมกันลุกขึ้นคัดง้างและขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านของพวกเขา

Community

ชำแหละ PDP2015 แผนเจ้าปัญหาที่กุมชะตาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ท่ามกลางความขัดแย้งของปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดหลายครั้งคือ “ความมั่นคงทางพลังงาน” ไม่ว่าจะในประเด็นไฟฟ้าไม่พอจริงหรือไม่ ประเทศไทยต้องการไฟฟ้าอีกเท่าไร และใครต้องเป็นผู้รับโชคได้โรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่ใกล้บ้าน แท้จริงแล้วนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือ แผน PDP2015  นิสิตนักศึกษาจะพาไปไขข้อสงสัย คลายข้อข้องใจเพื่อให้เรารู้เท่ากันว่าอะไรคือ PDP2015

Community

เสียงชุมชนอยู่ตรงไหน…ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

“นิสิตนักศึกษา” คุยกับ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) ว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น สุภาภรณ์จึงเห็นว่าการพิจารณาโครงการต้องมีขั้นตอนที่พิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน